Forskning & Vetenskap


Reconnective Healing® väcker stort intresse från läkare och forskare över hela världen.

Reconnective Healing kan mätas på många olika sätt och nivåer med t.ex.: EKG, EEG, Infraröd, Röntgen, Elektromagnetiskt m.m. ...  här är lite av vad de upptäckt hittills.


EEG och EKG: Reconnective Healing sätter igång markanta förändringar i hjärnaktiviteten (EEG scanner) och hjärtaktivitet (via  EKG scanner) i både utövare och klient under en healing session.  Speciellt hjärtfrekvensen hos utövaren påverkar klientens hjärnvågor. EKG scannern registrerar det oavsett om mottagaren är medveten om det eller inte.


Fri termodynamisk energi:

Dr Tiller, professor Emeritus, Stanford University, författare av åtta böcker och 250 vetenskapliga artiklar och stjärna i filmen ”What The Bleep!?”, Har bedrivit forskning om hur de fysikaliska egenskaperna hos ett rum eller utrymme förändras till följd av att energi healing frekvenser införs i det rummet. Han har studerat Reconnective Healing frekvenser under seminarier sedan 2006.


Vad Dr Tiller har funnit är att dessa intelligenta frekvenser börja förändra quantum fältets effekter i rummet, eller "konditionerar rymden" minst 36 timmar eller mer innan ett seminarium ens börjar, överskottet av fri termodynamisk energi ökar dramatiskt i rummet. Om ökning skulle varit av temperaturen i rummet, skulle den ha ökat med 300 grader Celsius.Men medans den faktiska rumstemperaturen inte förändras, så ändras den mängd energi, ljus och information som laddar rummet, påtagligt och dramatisktFörmåga att förmedla och ta emot ljus och andra elektromagnetiska frekvenser.

Dr.Gary E. Schwartz, Är professor i medicin, neurologi, psykologi, psykiatri och kirurgi vid University of Arizona.  Han är chef för laboratoriet för "Advances in Consciousness and Health" och har publicerat mer än 450 vetenskapliga artiklar och är en av de forskare som studerat Reconnective Healing längst och har lett många av de studier som gjorts.


I en studie som gjorts både i laboratorier och på seminarier runt om i världen mäter de människors förmåga att arbeta med, känna, förmedla och ta emot ljus och andra elektromagnetiska frekvenser före och efter det att de deltog i seminariet. Vad de fann var dramatiskt. Av de mer än 100+ personer som deltog i studien, gick alla ut med permanent expanderade och nya elektromagnetiska förmågor till följd av Reconnective Healing seminariet, oavsett om de aldrig hade studerat healing eller om de var mästare/lärare i någon av de åtskilliga energihealing tekniker som är kända idag, nya eller gamla.

De första resultaten är mycket betydande. Dr Tiller fortsätter:

 

"Det är denna förändring av energi som gör att vanliga människor kan komma in ett rum och senare gå ut med en förmåga att läka andra och sig själva, oavsett bakgrund eller utbildning."Medan Dr Tiller har mätt de dramatiska fält effekter som uppstår vid dessa seminarier och Gary Schwartz fokuserat på de som deltar i seminariet har Dr Korotkov studerat både fält effekter och effekter på enskilda seminariedeltagare.


Dr.Korotkov

Rysk-amerikansk fysiker. Hans team har utvecklat ny teknik som sätter nya normer för studiet av det mänskliga energifältet, samt att skapar en ny förståelse av verkligheten och har en mängd intressanta studier bakom sig.

Koroktov mäter energifältet på deltagare före och efter de deltar på ett Reconnective Healing seminarium och kan mäta en klar skillnad i energifältet. Han har även bekräftat studier av Reconnective Healing av både Dr. Tiller och Dr.Schwartz.

Dr. Korotkov har också uppmätt att efter en healing session är kroppens chakra center mer i balans (i linje)


Lite mer observationer ifrån forskare:Elektromagnetiska fält

Ett annat experiment mätte det elektromagnetiska fältet runt händerna på frivilliga före och efter att de deltagit på ett Reconnective Healing seminarie och fann att fältet ökade dramatiskt. Separata forskningsstudier i mekanismen bakom energi healing har funnit att de höga nivåerna av elektromagnetisk energi i healarens händer medför förändringen från ett tillstånd av obalans(sjukdom) till jämvikt(hälsa).Andra mätbara forskningsstudier konfirmerar att Reconnective Healing utövare kan avge och överföra en ökad mängd ljus och andra elektromagnetiska frekvenser runt deras kroppar. Reconnective Healing utövare kan "slå på" frekvenserna, vilket ökar amplituden och svängningar av magnetiska frekvenser kring deras kroppar. Dessa förändringar har uppmätts i ett  laboratorie.


Förändringar i DNA


I  laboratoriestudier har Reconnective Healing utövare visats påverka förändringar i DNA genom att hjälpa växterna att läka efter att de har blivit "chockad" eller skadade. (Forskarna skadar/ "stressar" löv genom att bränna dem med hetta eller elektricitet.) Normalt dör ett "plockat" löv inom 7-10 dagar men med Reconnective Healing har löv levt i upp till 90 dagar och en utvecklade till och med nya rötter.


Dubbelblinda, randomiserade studier

Reconnective Healing frekvenserna är starka och påtagliga. De kan normalt kännas genom fysiska förnimmelsetester och har visat sig vara verkliga i dubbelblinda, randomiserade studier.


Gammastrålning

De har också mätt förändringar av absorption av gammastrålning under sessioner. Normalt avger kroppen en ofarlig låg nivå av gammastrålning på grund av att det finns kalium i mjukdelarna. Under Reconnective Healing sessioner absorberar både utövare och klient det. Separata forskningsstudier av olika bioenergihealing former har visat en länk mellan absorption av gamma strålning och healing.


Kirlianfotografering och andra mätinstrument som har avbildat och bekräftat förekomsten av Reconnective Healing frekvenser.


Dessutom verkar Reconnective Healing flytta saker till ett tillstånd av organisation och välbefinnande. (eg. engelskans "ease" som betyder: välbefinnande, lättnad,naturligt, otvunget...) enligt studier med en slumpmässig händelse generator. Andra utrycker det som att Reconnective Healing verkar ändra saker från kaos till harmoni.


  Ny bok som bekräftar Reconnective Healing!

"Science Confirms Reconnective Healing" med Konstantin Koroktov, William Tiller Gary Swartz och Eric Pearl. ( På engelska)

Finns på Cdon och Amazon. Boken beskriver resultaten av olika experiment och kliniska prövningar som gjorts för att utforska effekterna av Reconnective Healing.Källor och mer information:

http://www.thereconnection.com

www.TheReconnection.com/about/science

http://www.sunzoomspark.com/Reconnection/Science.html

Dr. William Tiller, http://www.tiller.org/

Dr. Konstantin Korotkov,  http://www.korotkov.org/ och www.kti.spb.ru

Dr. Gary E. Schwartz,  http://www.drgaryschwartz.comHellman Reconnective Healings 2012 © Copyright